Cross-Index Parking.

Dupiasta

Zostało wybrane słowo biodra w kontekście adresu dupiasta.pl.

Ukierunkowanie działań czyli dokąd Dupiasta zmierza.


Bardzo możliwe, iż słowo biodra jest istotnym zasobem leksykalnym dla wielu z nas. Jednak dla Dupiasta jest bardzo ważnym słowem, można rzec wręcz kluczowym. Wyznacza ono specjalizację, ukierunkowuje i urzeczywistnia aktywność i działalność Dupiasta. Obok innych zwrotów, słów i fraz reprezentuje doskonale całokształt i profiluje dosadnie adres Dupiasta